Beste iedereen,

De lunch van Participienter in Stadstuin Rusthout  was een succes! Papa Tigelaar kreeg als burgervader een mooie tekening en heeft meegedaan aan speeddates en een stoelendans. Ondertussen werkte onze Betekenaar hard aan de notulen in de vorm van tekeningen. De moderne ambtenaar werd vandaag door ons getest op ambtenarenparticipatie. Ze zijn geslaagd met vlag en wimpel! Om als burger dingen te organiseren heb je de gemeente ook nodig.Fijn dat onze gemeente open staat om met ons in gesprek te gaan.

Gelukkig krijgen wij de ruimte en zo kunnen wij zelf onze stadstuin beheren en het theater runnen,  als ouders een opvanghuis voor beschermd wonen te organiseren en ons inzetten voor sport en spel in de wijk of door zelf zwerfafval te lijf gaan. Wij zetten ons in om armoede bespreekbaar te maken. Zorgen dat minima betaalbaar gezellig samen kunnen eten. We richten een cooperatie 1+1 op. We zingen in het operakoor. Wij organiseren zelf het lijstrekkersdebat omtrent lokale democratie en doen nog veel meer...omdat we dat willen en...omdat het kan!

De  digitale versie van de notulen is uitgewerkt  in de vorm van tekeningen door de Betekenaar. Een tekening waarin wij kunnen terugzien waar wij allemaal over hebben gesproken. Hopelijk een inspiratie voor burger en ambtenaar om door te blijven gaan waar we mee bezig zijn. Ons inzetten voor onze buurt.

Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en inzet. Zoals vandaag ook duidelijk werd is er behoefte aan een netwerk waarin inwoners ervaringen en kennis kunnen delen. vanuit Participienter ben ik ook achter de schermen aan het werk om hiervoor een website op te richten en bijeenkomsten te  blijven organiseren waar we elkaar inspireren en verder op weg helpen. Omdat we samen slimmer en sterker zijn!

 

Tot Particiziens!
Jose Klaassen