Midvliet in gesprek met VVD Kamerlid van den Bosch over democratisering van lokale politiek. Wat moet de rol van de gemeente, gemeenteraad,wethouder en Burgemeester zijn in onze nieuwe Participatie maatschappij? Moet de burger meer ruimte krijgen om initiatief te nemen? Wat doet men in de tweede kamer om lokale initiatiefnemers te steunen? Wat vindt hij van lokale bestuurders die zelf de controle willen houden en burgers willen buitensluiten bij besluitvorming?